• تماس: 09122581489
  • ایمیل: sotalhome@gmail.com
  • ساعات کاری: 08:00-16:00

فناوری اختصاصی

خانه های مدولار
خانه های مدولار

گروه مهندسی پویانا با اتکا به دانش فنی و تجربه مهندسین خود و در جهت ایجاد مزیتهای اجرایی بیشنر در سیستم های ساختمانی موجود اقدام به معرفی و طراحی سیستم نوینی از ساختمان های پیش ساخته مدولار سبک نموده است. این سیستم نواورانه که در حال حاضر برای ساختمان های یک و دو طبقه طراحی و اجرا میگردد دارای مزایای زیر می باشد:

1- صنعتی نمودن روند ساخت

2- اجرای سریع و آسان

3- سبک سازی قطعات و وزن کلی ساختمان

4- بروز کمترین خطا در مراحل ساخت، حمل و مونتاژ

5- قابلیت بازیافت بسیار بالا پس از اصطحلاک

6- امکان استفاده مجدد قطعات و دمونتاژ کل ساختمان

توجه:شرکت این سیستم را در حال حاضر برای ساختمان هایی ویلایی بکار میبرد. در واقع در این شیوه مراحل اجرایی ساختمان شامل مونتاژ و نصب می باشد و قطعات فونداسیون، سقف، ستون و دیواره ها به صورت پیش ساخته و با حداقل وزن پس از تولید در کارخانه به محل پروژه حمل و در کمترین زمان ممکن نصب و ساختمان قابل بهره برداری میگردد. در این شیوه به ساختمان به مثابه یک کالای صنعتی نگریسته و مراحل ساخت کاملا صنعتی صورت میگیرد.