23
جولای

پروژه های مشارکتی موجود

  • پروژه مسکونی شهروند

متراژ زمین 264 مترمربع، متراژ ساخت …… ، تعداد طبقات 6 شامل 5 واحد مسکونی به متراژ مفید 174 مترمربع به صورت تک واحدی دو مرحله : اخذ پروانه ساختمانی، حجم سرمایه گذاری.

  • شرح موضوع مشارکت:

این زمین با مشخصات فوق آماده جذب سرمایه گذار می باشد.