• تماس: 09122581489
  • ایمیل: sotalhome@gmail.com
  • ساعات کاری: 08:00-16:00

پروژه ها

  • all

پروژه مسکونی آقای کاشف و شریک

آدرس: اصفهان – خیابان ارتش- بن بست 61- پلاک 4

مشخصات: 6 سقف، متراژ 1500 مترمربع

شامل: 5 واحدمسکونی

درصد پیشرفت فیزیکی: 55 درصد

وضعیت کنونی: اجرا نما